CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W ostatnim  tygodniu  maja realizowaliśmy tematy związane z realizacją programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z Państwowym Inspektoratem Sanitarnym w Mogilnie . W trakcie tych zajęć dzieci wykazały wysoki poziom wiedzy na temat palenia tytoniu i jego skutków, wykształciły umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększyły wrażliwość  i wiedzę na szkodliwość dymu papierosowego i skutków palenia. Dzieci podczas zajęć uczyły się piosenki o Dinku- przeciwniku palenia, tworzyły prace plastyczne, uczestniczyły w spacerach podczas których obserwowały różne rodzaje dymów.

No Comments

Leave a comment

free vector