Oferta

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA…kubus

 

Zapewniamy:

 • profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie w poszanowaniu tradycji i wartości
 • przyjazny dzieciom i rodzicom klimat
 • indywidualne podejście do dziecka i bardzo dobre przygotowanie do szkoły
 • okazje do poznania otoczenia społeczno-kulturowego i przyrodniczego
 • rozwijanie kreatywnego myślenia i samodzielności w działaniu
 • dzieciom to, że czują się akceptowane i kochane takimi jakie są
 • zajęcia edukacyjne z nauczycielem wiodącym i zajęcia dodatkowe ( rytmikę, zajęcia logopedyczne, język angielski, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, zajęcia informatyczne, pomoc psychologiczno- pedagogiczną)
 • fachową pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • dobre warunki lokalowe i bardzo dobre wyposażenie w środki, pomoce dydaktyczne i zabawki.

                                                                                                                                                                    

Bezpieczeństwo dzieci

 • Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;
 • Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów);
 • Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości;
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

 

kubus1

Nasze plusy

 

 • dobra rodzinna atmosfera,
 • położenie przedszkola – pozwalające dzieciom na prowadzenie różnorodnych obserwacji przyrodniczych,  poznawanie i dostrzeganie piękna przyrody w różnych porach roku,
 • przedszkole zlokalizowane przy szkole pozwala dziecku na integrację z innymi dziećmi w różnym wieku,  także niepełnosprawnymi, sprawia również, że przejście do kolejnego etapu edukacji jest płynne i bezstresowe zarówno dla dziecka jak i dla rodzica, bowiem dziecko w trakcie różnych uroczystości poznaje środowisko szkolne , nauczycieli
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych
 • bogaty kalendarz uroczystości przedszkolnych
 • fachowa kadra pedagogiczna i miła  kompetentna obsługa
 • program adaptacyjny ułatwiający spędzanie pierwszych chwil w przedszkolu dziecku i jego rodzicom.

 

 

free vector