Zajęcia dodatkowe

 

DODATKOWE ATUTY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

*W przedszkolu prowadzone są za darmo zajęcia dodatkowe

*Placówka zatrudnia zespół sprawdzonych, kreatywnych i twórczych nauczycieli i instruktorów, którzy realizując swoją misję, przekazują dzieciom wiedzę z zaangażowaniem i miłością.

 

 
 

ZAJĘCIA  DLA  DZIECI  UZDOLNIONYCH  ARTYSTYCZNIE

Od listopada prowadzone są w naszej szkole zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie. Aktualnie na zajęcia uczęszcza 10- ro dzieci z klasy II i III, które stworzyły bardzo zgrany zespół pod nazwą „Wesołe  Skrzaty” Zajęcia te kształtują wyobraźnię dziecka, rozwijają jego aktywność  twórczą,,  gdyż zmuszają do projektowania charakteryzacji, kostiumu, odpowiednich rekwizytów. Podczas tych zajęć nie tylko uczymy się , ale przede wszystkim doskonale się bawimy. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię dzieci lepiej doceniają  i rozumieją pracę, uczą się  współodpowiedzialności.

Przygotowane dotychczas inscenizacje i występy:

6. 12.2013- inscenizacja pt .”Grudniowy Gość”- przygotowana dla najmłodszej społeczności w naszej szkole czyli przedszkolaków

12.12.2013- montaż słowno- muzyczny pt „Bóg się rodzi”- przygotowany z okazji spotkania świątecznego w bibliotece w  Słaboszewku  dla społeczności  lokalnej

20.12.2013- montaż słowno muzyczny „Bóg się rodzi”- dla społeczności szkolnej, następnie podczas szkolne j kolędy

22.01.2014-„ Kocham Moją Babcie , kocham Mojego Dziadka”- program z okazji święta dziadków –występ dla seniorów w świetlicy wiejskiej w Szczepanowie

Prowadząca zajęcia: mgr Katarzyna Kurek

 

 

 

ZAJĘCIA  PLASTYCZNE „ZABAWY Z PLASTYKĄ”

Zajęcia te prowadzone są 1 raz w tygodniu  trwają 60 min , prowadzone są nieodpłatnie dla wszystkich chętnych  dzieci  w wieku 5 i 6 lat. Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci, oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.  Dzieci podczas tych zajęć rozwijają swoje umiejętności wypowiadania się poprzez twórczość plastyczną ,miło spędzają czas, bardziej integrują się ze sobą  pomagając sobie wzajemnie .

Zajęcia te również zachęcają dzieci do  udziału w konkursach plastycznych  i nie tylko.

Prowadząca zajęcia: mgr Katarzyna Kurek

 

 

RYTMIKA-  Marcin Reis

• nauczanie i doskonalenie różnych form ruchu przy muzyce

• nauka piosenek, zabawy przy muzyce, ćwiczenia słuchowe, gra na instrumentach, improwizacje ruchowe, śpiewane, grane

• rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności u dzieci

• rozwijanie koncentracji uwagi, wyobraźni, pamięci rytmicznej, koordynacji ruchowej, szybkiej orientacji w przestrzeni

• w czasie zajęć dzieci mają kontakt z muzyką na żywo

• uczą się współdziałać w zespole i integrują się z rówieśnikami

• rozwijanie naturalnej potrzeby wyrażania emocji dziecka poprzez ruch

                       

„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie,
jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.”

(Emil Jaques-Delcroze)

 

JĘZYK ANGIELSKI - Magdalena Szary

• nauka w zakresie podstaw dla początkujących i dla dzieci kontynuujących

• zajęcia w formie zabaw i gier językowych ( piosenki, wyliczanki, zabawy ruchowe)

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez obrazki, rysunki, zdjęcia

• świadomość, tego że, oprócz języka ojczystego, istnieją również inne języki, którymi można się porozumiewać

• częste zmiany rodzaju aktywności i wykorzystywanie dużej ilości pomocy dydaktycznych czynią lekcje ciekawszymi

• zabawa z zaprzyjaźnioną maskotką Bud powoduje, że obce słówka zaskakująco szybko wchodzą dzieciom do głowy

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - Alicja Jaworska

• usprawnianie narządów artykulacyjnych

• ćwiczenia artykulacji głosek

• rozwijanie prawidłowej mowy dziecka

• usprawnianiu aparatu mowy poprzez gimnastykę aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy)

• ćwiczeniach oddechowych – kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej

• wywoływaniu głosek

• automatyzacji wywołanych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach

• ćwiczeniach słuchu fonematycznego

• kształtowaniu wrażliwości słuchowej i wzrokowej

• rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

•  rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych

• wzbogacaniu słownictwa

 GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA- Adam Krasicki

• przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy

• ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe, wyprostne, wzmacniające mięśnie brzucha i stóp, zapobiegające płaskostopiu, koślawości i szpotawości kolan, skoliozie

• wszechstronny rozwój ciała, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowe

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE - Mateusz Szmańda

• rozbudzanie zainteresowań z zakresu informatyki

• prawidłowe korzystanie ze środków technologii informacyjnej  realizuje zasadę „bawiąc uczyć”- tak efektywnie, że dzieci nie uświadamiają sobie nawet procesu uczenia się

• zajęcia wzbogacają wiedzę o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, przeprowadzają trening logopedyczny, usprawniają zaburzone funkcje: motoryczną, percepcyjną i koordynacyjną

• poprzez zabawy multimedialne dziecko doskonali sprawności manualne, rozwija pamięć, spostrzegawczość, umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia

• zajęcia rozwijają zainteresowania, samodzielność, dostarczają rozrywki i relaksu

• doskonalenie koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej

• usprawnianie ruchów precyzyjnych i docelowych dłoni

• rozwijanie własnych zainteresowań za pomocą sprzętu komputerowego i przygotowanie dziecka do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie

 

ZAJĘCIA  OBOWIĄZKOWE

Każdego dnia odbywają się dwa zajęcia główne z realizacji podstawy programowej prowadzone przez wychowawcę grupy ,  w których  to przeplatają się aktywności :językowo- literacka, słuchowa, społeczno- przyrodnicza, matematyczna, plastyczno- techniczna, grafomotoryczna, muzyczna, ruchowo-zdrowotna, muzyczna, dzieci ponadto uczestniczą w spacerach i wycieczkach organizowanych przez wychowawcę grupy.

Zajęcia gimnastyczne odbywają się w każdy poniedziałek i środę- proszę aby dzieci miały przygotowane na te zajęcia stroje gimnastyczne.

Poniedziałkowe zajęcia gimnastyczne wzbogacone są o elementy gimnastyki korekcyjnej.

W każdy poniedziałek od godz. 11.00-13.00- zajęcia logopedyczne dla dzieci objętych terapią usprawniającą narządy mowy.

W każdy poniedziałek możliwość konsultacji z Panią Psycholog w godz. 11.00-13.00

free vector